Dirigentens sida

Är du intresserad att sjunga med oss? Hör efter med vår körledare Ragnar Thedéen om vilka möjligheter som finns och vilka krav som ställs. Han kan nås via e-post ragnar.thedeen@svenskakyrkan.se eller telefon 08-511 862 41.

kyrkans_nya_logga