Körens historia

Trifoliums historia

Körsång i kyrkorna Markim, Orkesta och Frösunda har förekommit under mycket lång tid
eftersom samtliga kyrkor härstammar från medeltiden. Exakt startår för Trifolium är inte helt lätt att fastställa, men klart är att kyrkokör funnits, av och till beroende på tillgången på sångare och ledare, sedan 30-talet.

Vid senaste nystarten, i början av 70-talet, leddes kören av kantor Kerstin Grandin som också startade en barnkör. Kören medverkade flitigt vid gudstjänsterna. Två kyrkor samma söndag var inte ovanligt.

1978 efterträddes hon av Bosse Ericsson, knappt 20 år gammal och med ambitioner både för egen del och för kören. Fortlöpande arbete med sångteknik, förbättrad balans mellan stämmorna och en stor portion entusiasm gav resultat. Snart kunde kören ge sig i kast med hela verk och framförde bl a Saint Sains ”Juloratorium”, Vivaldis ”Gloria”, Mozarts ”Requiem” och Rossinis ”Petite Messe Solennelle”. Julkonserten blev snart tradition.

Under sent 70-tal byter kören namn, från MOF-kören, uttytt Markim-, Orkesta-, Frösunda kyrkokör, till Trifolium (trebladig), symboliserande de tre socknarna.

2002 slutar Bosse sin tjänst och flyttar till Skåne och vår nuvarande körledare Ragnar Thedeen tillträder.

Då och då ”lånar” vi Vallentuna kyrka, bl a för att kunna ha en större orkester. Vid några tillfällen har vi samarbetat med andra körer, t.ex. senast med Vaxholms kyrkokör i Bachs ”Mässa i H-moll” och Vallentunas kyrkokör Vocales i Haydns ”Skapelsen”. Vi har också hållit bejublade gemensamma julkonserter med Vallentunas andra körer i Vallentuna Kyrka.

kyrkans_nya_logga