Länkar

Länkar

Sveriges kyrkosångsförbund – www.sveriges-ksf.se

En sida med många övningsljudfiler – www.cyberbass.com

Internationell sida med info om körtävlingar mm. – www.musica-mundi.com

Körcentrum – www.korcentrum.rikskonserter.se

Svenska Kyrkan Vallentuna församling – www.svenskakyrkan.se/vallentuna

Uppsala universitets körcentrum – www.korcentrum.uu.se

kyrkans_nya_logga